Uttagning till olika evenemang

När SCHA blir bjuden att deltaga i olika evenemang via SH så har de hästar som är visade på officiell SH anknuten utställning under året företräde.

Detta gäller vid ekipage begränsning på arrangemang samt vad som efterfrågas exempelvis körbart ekipage, ridbart ekipage olika discipliner och så vidare. Samt att man behöver vara beredd att deltaga på eventuella obligatoriska träningstillfällen.

Styrelsen äger rätten att välja ut ekipage.

//Styrelsen