Avel

Reglementen

Hingstreglemente

Storeglemente

Aktuell hingst- samt sto reglemente finns att hitta på Svenska Hästavelsförbundets hemsida

Länkar

Jordbruksverkets sida med samlad information om hästavel: Länk
Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete: Länk
Jordbruksverkets föreskrifter om hästar som används i avel: Länk
Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar: Länk
Information om avelsrelaterade sjukdomar hos SVA: Länk
Häst Sveriges information om avel och uppfödning: Länk