Bli medlem

Med ett enskilt-/familjemedlemskap i SCHA får du:

  • Deltaga med din Kaspiska häst på lokala utställningar, riksutställningar samt föreningens alla aktiviteter
  • Kontakt med andra Kaspiska ägare samt uppfödare
  • Vara med och påverka den framtida utvecklingen av föreningen
  • Länk till din hemsida
  • Du som uppfödare får stå listad på föreningens hemsida
  • Du kan få din hingst annonserad för betäckning på hemsidan samt SCHA´s sociala medier
  • Du får annonsera hästar samt utrustning till salu
  • Sist men inte minst god kamratskap
  • Tillgång till den slutna medlemsgruppen på Facebook

Medlemsavgifter 2022

Enskild medlem 300kr
Familjemedlemskap 600kr (Familjemedlemmar skrivna på samma folkbokföringsadress, max 4 medlemmar per familjemedlemskap, varav max två myndiga personer)

Var med och stöd föreningen och den Kaspiska Hästen med ett:
Stödmedlemskap 100kr

Avgiften sätter du in på föreningens konto (Sparbanken) 8305-5,4 518 673-1 eller via Swish till 0735040899 Lena Grönroos Carrasco. Märk betalningen med medlemsavgift och efternamn.
Mejla sen namn (vid familjemedlemskap ange samtliga medlemmars namn), födelsedata ååmmdd (vid familjemedlemskap födelsedata på samtliga medlemmar) adress, e-post samt telefonnummer till vår kassör.
Observera att medlemsskapet gäller kalenderår!

När du blivit medlem sök upp Facebookgruppen Swedish Caspian Horse Association – Avelsföreningen Kaspisk häst Medlemsgrupp https://www.facebook.com/groups/2064329296938439/ Denna grupp är endast till för betalande medlemmar, enskilt- och familjemedlemskap.

Medlemsfrågor ställs till Kassör Lena Carrasco på e-post: lenacarrasco@hotmail.se