Bli medlem

Med ett enskilt-/familjemedlemskap i SCHA får du:

  • Deltaga med din Kaspiska häst på lokala utställningar, riksutställningar samt föreningens alla aktiviteter
  • Kontakt med andra Kaspiska ägare samt uppfödare
  • Vara med och påverka den framtida utvecklingen av föreningen
  • Länk till din hemsida
  • Du som uppfödare får stå listad på föreningens hemsida
  • Du kan få din hingst annonserad för betäckning på hemsidan samt SCHA´s sociala medier
  • Du får annonsera hästar samt utrustning till salu
  • Sist men inte minst god kamratskap
  • Tillgång till den slutna medlemsgruppen på Facebook

Medlemsavgifter 2024

Enskild medlem 300kr
Familjemedlemskap 600kr (Familjemedlemmar skrivna på samma folkbokföringsadress, max 4 medlemmar per familjemedlemskap, varav max två myndiga personer)

Var med och stöd föreningen och den Kaspiska Hästen med ett:
Stödmedlemskap 100kr

Avgiften sätter du in på föreningens konto (Sparbanken) 8305-5,4 518 673-1. Märk betalningen med medlemsavgift och efternamn.
Mejla sen namn (vid familjemedlemskap ange samtliga medlemmars namn), födelsedata ååmmdd (vid familjemedlemskap födelsedata på samtliga medlemmar) adress, e-post samt telefonnummer till vår kassör.
Observera att medlemsskapet gäller kalenderår!

När du blivit medlem sök upp Facebookgruppen Swedish Caspian Horse Association – Avelsföreningen Kaspisk häst Medlemsgrupp https://www.facebook.com/groups/2064329296938439/ Denna grupp är endast till för betalande medlemmar, enskilt- och familjemedlemskap.

Medlemsfrågor ställs till styrelsen på e-post: kontaktscha@outlook.com . Märk mailet med ”medlemsfrågor”.