Bli medlem

Med ett enskilt-/familjemedlemskap i SCHA får du:

  • Deltaga med din Kaspiska häst på lokala utställningar, riksutställningar samt föreningens alla aktiviteter
  • Kontakt med andra Kaspiska ägare samt uppfödare
  • Vara med och påverka den framtida utvecklingen av föreningen
  • Länk till din hemsida
  • Du som uppfödare får stå listad på föreningens hemsida
  • Du kan få din hingst annonserad för betäckning
  • Du får annonsera hästar samt utrustning till salu
  • Sist men inte minst god kamratskap

Medlemsavgifter 2018

Enskild medlem 300kr
Familjemedlemskap 500kr (Familjemedlemmar skrivna på samma folkbokföringsadress)

Var med och stöd föreningen och den Kaspiska Hästen med ett:
Stödmedlemskap 100kr

 

Avgiften sätter du in på föreningens konto (Sparbanken) 8305-5,4 518 673-1 eller via Swish till 0735040899.
Ange namn (vid familjemedlemskap ange samtliga medlemmars namn), födelsedata ååmmdd (vid familjemedlemskap födelsedata på samtliga medlemmar) adress, e-post samt telefonnummer på inbetalningskortet.
Det går även bra att maila ovanstående uppgifterna till vår kassör.
Observera att medlemsskapet gäller kalenderår!

Medlemsfrågor ställs till Kassör Lena Carrasco på e-post: lenacarrasco@hotmail.se