Föreningen

Styrelsen 2019

Ordförande

Christina Croneld
Norrtälje
E-post: christina@croneld.eu

Vice ordförande

Eva-Lotta Kurkinen
Sandhult
E-post: lotta@kurkinen.se

Sekreterare

Asta Bergström
Brovägen 49
761 74 Norrtälje
Telefon: 073-3941083
Epost: astabergstrom@hotmail.com

Kassör

Lena Carrasco
Bålsta
E-post: lenacarrasco@hotmail.se

Ledamot

Eva Dahlsten
Knivsta
E-post: evastu@hotmail.com

Martina Larsson-Huldén
Norrtälje
E-post: martinashast@gmail.com

Suppleant

Anna Pihl-Kviegård
Östervåla
E-post: qveiar@gmail.com

Sussan Ring
Knivsta
E-post: sussanring@hotmail.com

 

Övriga föreningsposter

Valberedning

Jennifer Nobelius
Knivsta
E-post: jl.dv@hotmail.com

Föreningsrepresentant: Lena Carrasco och Eva-Lotta Kurkinen
Ungdomsfrågor: Martina Larsson-Huldén och Alisa Kurkinen
Ungdomsrepresentanter: Alisa Kurkinen, e-post: Alisa@kurkinen.se
Avelsrådgivare: Anna Pihl-Kviegård

 

Rasrepresentant: Lennart Gustavsson, e-post: ardenner.lg@gmail.com

 

Kontaktmejl: kontaktscha@outlook.com

Hemsideansvariga: Emma Lindahl, Emma.Lindahl@telia.com & Lena Carrasco, lenacarrasco@hotmail.se