Föreningen

Styrelsen 2018

Ordförande

Tommy Carlsson
Östervåla
E-post: veterinaren@me.com

Vice ordförande

Anna Kviegård
Östervåla
E-post: qveiar@gmail.com

Sekreterare

Asta Bergström
Brovägen 49
761 74 Norrtälje
Telefon: 073-3941083
Epost: astabergstrom@hotmail.com

Kassör

Lena Carrasco
Bålsta
E-post: lenacarrasco@hotmail.se

Ledamot

Marina Mellander
Sollerön
E-post: marina.melander@hotmail.com

Martina Larsson-Huldén
Norrtälje
E-post: martinashast@gmail.com

Suppleant

Åsa Knutsson
Knivsta
E-post: asa_knutsson@hotmail.com

Sussan Ring
Knivsta
E-post: sussanring@hotmail.com

Valberedning

Eva Dahlsten
Knivsta
evastu@hotmail.com

Föreningsrepresentant: Lena Carrasco

Ungdomsansvarig: Martina Larsson-Huldén

Ungdomsrepresentanter: Ida Knutsson och Astrid Ring

 

Hemsideansvariga: Emma Lindahl, Emma.Lindahl@telia.com & Lena Carrasco, lenacarrasco@hotmail.se