Föreningen


Styrelsen 2017

Ordförande

Tommy Carlsson
Östervåla
E-post: veterinaren@me.com

Vice ordförande

Anna Kviegård
Östervåla
E-post: aqruss@hotmail.com

Sekreterare

Asta Bergström
Brovägen 49
761 74 Norrtälje
Telefon: 073-3941083
Epost: Astabergstrom@hotmail.com

Kassör

Lena Carrasco
Bålsta
E-post: lenacarrasco@hotmail.se

Suppleant

Åsa Knutsson
Knivsta
E-post: asa_knutsson@hotmail.com

Valberedning

Marina Melander
Sollerön
E-post: marina.melander@hotmail.com

Föreningsrepresentant: Lena Carrasco

Ungdomsansvarig: Lena Carrasco

Ungdomsrepresentanter: Juliette Carrasco & Matilda Kviegård

 

Hemsideansvariga: Emma Lindahl, Emma.Lindahl@telia.com & Lena Carrasco, lenacarrasco@hotmail.se