Föreningen

Styrelsen 2024

Ordförande

Eva-Lotta Kurkinen
Sandhult
E-post: lotta@kurkinen.se

Vice ordförande

Mia Gustavsson

Kassör

Sigrid Gadde Jennische
Storvik

Ledamot

Alisa Kurkinen
Nykvarn
E-post: alisa@kurkinen.se

Övriga föreningsposter

Valberedning
Vakant

Föreningsrepresentant
Lena Carrasco och Eva-Lotta Kurkinen

Ungdomsfrågor
Alisa Kurkinen

Ungdomsrepresentanter
Alisa Kurkinen
E-post: Alisa@kurkinen.se

Avelsrådgivare
Sigrud Gadde Jennische

Rasrepresentant
Lennart Gustavsson
E-post: ardenner.lg@gmail.com

Kontaktmejl
kontaktscha@outlook.com

Hemsideansvariga

Styrelsen