Föreningen

Styrelsen 2017

Ordförande

Tommy Carlsson
Östervåla
E-post: veterinaren@me.com

Vice ordförande

Anna Kviegård
Östervåla
E-post: aqruss@hotmail.com

Sekreterare

Asta Bergström
Brovägen 49
761 74 Norrtälje
Telefon: 073-3941083
Epost: Astabergstrom@hotmail.com

Kassör

Lena Carrasco
Bålsta
E-post: lenacarrasco@hotmail.se

Suppleant

Margareta Lindahl
Lunda Mellangården
741 94 Knivsta
Telefon: 070-5263511
E-post: Margaretalindahl@telia.com

Valberedning

Vakant

Föreningsrepresentant: Lena Carrasco

Ungdomsrepresentanter: Juliette Carrasco & Matilda Kviegård