Det är nu dags att söka till HUL 2018 – Hästnäringens Unga Ledare, Hästnäringens Ledarskapsprogram.

Mål och bakgrund till utbildningen HUL ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till en personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 30-tal ungdomar.

Vem kan söka – förkunskapskrav
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc. Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet.

Innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad, Föreningskunskap, Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv, Kommunikation och grupprocesser, Ledarskapsteorier och ledarstilar samt IPU Profilanalys.

Anmälan och urval
Anmälan sker till ungdomsansvarig inom din egen organisation

För deltagare från SCHA inlämnad anmälan senast den 28 februari till SCHA sekreterare Asta Bergström astabergstrom@hotmail.com.

Det är respektive organisation som väljer ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer under v10.