Referat från Ungdomskonferensen i Skara 20-21 januari

Text tagen från Svenska Hästavelsförbundets facebooksida
https://www.facebook.com/SvenskaHastavelsforbundet/posts/772623926271047

”Det var 16 st ungdomar som deltog i åldern 14-24 år, från 9 olika medlemsföreningar.
Under lördag förmiddag föreläste veterinär och exteriördomare Helena Kättström om hästens färger, något som var väldigt uppskattat av alla deltagarna. Hon gick igenom lite genetik, vad som styr varför en häst får en viss färg mm. De fick även göra några provbetäckningar för att räkna ut möjliga färgkombinationer på avkommor. På eftermiddagen hade vi en workshop där deltagarna delades in i fyra grupper och de diskuterade om vad både de själva, föreningarna och SH kunde göra för ungdomar under 2018.
Kvällen avslutades med en gemensam middag. Samtliga deltagare övernattade sedan i ”Vita Villan” som ägs av SLU.
Söndag förmiddag höll agronom och forskare Hanna Lindqvist en föreläsning om grovfoder där de fick lära sig grovfodrets innehåll, konstatera olika torrsubstans, samt enklare uträkningar av foderstater. Nyttigt och lärorikt även detta. Helgen avslutades med att kanslichef Annica Berg Svensson diskuterade föreningsteknik och ett ungdomsråd valdes!”

Ungdomsrådet kommer att presenteras framöver och även vilka idéer och önskemål ungdomarna på plats hade om ungdomsverksamhet, både hos oss och den egna föreningen. Vi tackar föreläsare och ungdomarna på plats och ser framemot ett aktivt ungdomsår!

Representanter från SCHA var Astrid Ring och Ida Knutsson.