Ansökta stuterinamn

MB, con., Marina Bengtsson, Axvall

Svärtingstorps, shetl., Anneli & Richard Johansson, Hörja

Edinburg, shetl., russ, Carina & Carl-Erik Bengtsson, Trelleborg

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 23 september 2019