Styrelsen informerar

Hej,

Den 16 februari genomförde SCHA sitt årsmöte och efterföljande konstitutionerande möte hos Martina Larsson-Huldén på Björnö Gård i Norrtälje. Det var tio stycken röstberättigade medlemmar på plats och fem stycken minderåriga.

Styrelsen har omorganiserats en del och finns under fliken Föreningen – Styrelsen.

En uppmaning gick ut till alla medlemmar att vara aktiva på Facebook (den öppna sidan) samt medlemssidan samt att skicka in material till hemsidan så den hålls uppdaterad och levande!

Efter årsmötet delades det ut pris till föreningen ungdomar för att de representerar rasen på ett föredömligt sätt.
Rosett och diplom från föreningen samt ett hederspris från Tryck och Brodyr. Närvarande pristagare var Lilly Carrasco, Astrid Ring, Juliette Carrasco, Bianca Dahlsten, Lucia Dahlsten och Martina Larsson-Huldén. Icke närvarande var Tamela Melander, Livia von Stedingk och Alisa Kurkinen. Grattis!

Från vänster: Lilly Carrasco, Astrid Ring, Juliette Carrasco, Bianca Dahlsten och Lucia Dahlsten.

Styrelsen tackar för föregående år och välkomnar ett nytt härligt verksamhetsår med föreningen!

//Styrelsen 2019 genom Lena Carrasco (kassör och hemsideansvarig)