ANSÖKTA STUTERINAMN

 Vindbacka gård, shetl., russ, Josefin Olsson, Ystad Ansökan om medinnehavare: Mälby, Maarit Töyrylä, träder in istället för Emelie Mörner Norström

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 2 november 2019